adil paylaşım

Enerji Giderleri Paylaşımı

Kalorimetre İle Enerji Giderleri Paylaşımı Artan enerji maliyetlerinin en büyük gider kalemlerinden biri haline geldiği günümüzde, enerjinin verimli kullanılmasınıteşvik edecek ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun  herkezin sadece kendi kullandığı kadar ödemesinisağlayacak  bir sistemdir.Kalorimetre (ısı sayacı) tek kolonlu (yeni binalar)  da ısı giderlerinin paylaştırılması için sadece ilk datanın  alındığı cihazdır. •  5267 sayılı “Enerji verimliliği […]

ISI GİDER PAYLAŞIM SİSTEMİ NEDİR?

Merkezi sistemde ısıtma, soğutma ve sıcak su giderlerini adil olarak paylaştıran sistemdir. Isı gider paylaşım sistemi kolay, güvenli, garantili  ve istediğiniz anda  her yerden kontrol edebileceğiniz bir sistemdir.  Isı gider paylaşım  sistemi sayaçlarınızı arka planda hergün okuduğu için hiçbir hataya izin vermez. Oluşabilecek hataları akıllı yazılımı sayesinde önler. Isı gider paylaşım  sistemi ile adil paylaşımın […]

Başa dön