Isı Sayacı

Elektrik KWh Fiyatı

Elektrik KWh Fiyatı Elektrik KWh fiyatı, Mesken(konut tipi ) elektrik aboneleri, tüketim alışkanlıklarına göre iki tarife arasında seçim yapabilir. Bu tarifelerde fiyatlar EPDK( Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ) tarafından ulusal düzeyde belirlenir. Serbest olmayan tüketiciler bu fiyatlar üzerinden elektrik alır. Tek Zamanlı Tarife: Tüm gün tüketilen elektrik tek bir birim enerji fiyatı üzerinden ücretlendirilir. Üç Zamanlı […]

Isı Ve Sıcaklık

Isı ve Sıcaklık Kavramları, Isı Nedir ? Sıcaklık Nedir ? Isı ve Sıcaklık kavramları birbirleriyle ilişkili olup çoğu zaman karıştırılmaktadır. Bu nedenle ısı ve sıcaklık kavramlarını ayrıntılı bir biçimde açıklamak istedik. Isı ve Sıcaklık Sıcaklık, bir cismin sıcaklığının ya da soğukluğunun bir ölçüsüdür. Bir sistemin ortalama moleküler kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür. Gazlar için kinetik enerji, mutlak […]

M-BUS Lora Çevirici

M-Bus Lora Çevirici (Kablolu M-BUS’ı Kablosuza Çevirme) Binalarda bulunan kalorimetre , ısı sayacı, sıcak soğuk su yaçlarının okunması için başta m-bus olmak üzere çeşitli kablolu çözümler bulunmaktadır.  Kablolu sistemleri ise her zaman her yerde uygulamak kolay değil ayrıca kablolma ve işçilğin getirdiği ek maliyetler vardır. Kablolu sistemelerin bir diğer dezvantajı ise özellikle otomasyon sistemlerinde karmaşaya […]

APN Nedir?

APN Nedir ? APN, ingilizce Acces Point Name kelimesinin baş harflerininin bir araya gelmesi ile oluşmuştur. Türkçe olarak erişim noktası ddı diyebiliriz, Apn GPRS şebekesi içerisinde yönlendirme bilgisini sağlayan adrestir. WAP servisleri ve MMS servisleri ayrı APN’ler üzerinden çalışmaktadır. Bu sayede sanal ağlar oluşturmak ve bu özel ağlar ile güvenlik sağlanmasını sağlayan teknolojidir. Mobil sevis […]

M-BUS OTOMASYONU IÇIN FREKANS KONTROLLÜ POMPA

Frekans Kontrollü Pompalar Sirkülasyon Pompası Ne İşe Yarar?Sİrkülasyon pompaları kazandan çıkan ısınma suyunun tüm radyatörlere ulaşması için devir daimi sağlayan elektrikli motorlardır. TRV (Termostatik Radyatör Vanası) Nasıl Çalışır?TRV radyatöre takılan bir vana ve üzerine takılan bir termostattan oluşur. Termostat üzerinde bulunan skala ile istenilen oda sıcaklığı ayarlanır.  İstenilen oda sıcaklığına ulaşıldığında termostat vanaya bağlı olan […]

5627 SAYILI ENERJI VERIMLILIĞI KANUNU.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU           Kanun Numarası            : 5627          Kabul Tarihi                   : 18/4/2007          Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih :  2/5/2007   Sayı : 26510          Yayımlandığı Düstur       : Tertip :  5  Cilt : 46 Sayfa: BİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam ve Tanımlar             Amaç             MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin […]

PT500 VE PT1000 SENSÖRLÜ KALORIMETRELER

Kalorimetre üreticileri tarafından sıcaklık sensör çiftleri üretim aşamasında PT1000 yada PT500 olarak tercih edili. Bazı üreticiler PT100 sensörler de kullanmaktadır .Fakat büyük çoğunlukla mevcur uygulamada PT500 ve PT1000 sensörler tercih edilmektedir. Bu sensörler sensör çifti olarak kullanılır ve iki sensör arasında doğruluk olarak mümkün olduğunca az fark olmasına dikkat edilir.  Temelde her iki sensör çeşidi de […]

MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; mevcut ve yeni yapılacak birden fazla bağımsız bölüme sahip merkezî veya bölgesel ısıtma sistemli ve sıhhî sıcak su sistemli binalarda, ısıtma ve sıhhî sıcak su giderlerinin, bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1)  […]

Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ısı sayaçlarının muayeneleri ile bu muayenelerin kimler tarafından ve nasıl yapılacağına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ısı sayaçlarının tamiri, bakımı, ayarı, muayenesi, damgalanması ile bu hizmetleri verecek iş yerleri ve bu iş yerlerinde çalışacak personelin […]

Isı Sayaçlarına Muayene ve Damga Zorunluluğu Getirildi

Isı Sayaçlarına Muayene ve Damga Zorunluluğu Getirildi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 30470 sayılı Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği, 6 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelikle merkezi sistemle ısıtılan binalarda, enerji maliyetlerinin paylaştırılmasında kullanılan ısı sayaçlarına muayene şartı getirildi. Muayene şartı bilindiği üzere elektrik, gaz, su, taksimetre vb. sayaçlar için de uygulamada olan […]

Lora Nedir?

Lora Nedir? Nesnelerin İnterneti (Internet of Things, IoT) uygulamalarının son on yılda tüm dünyada büyük hızla yayılmasıyla birlikte, verilerin uzak mesafeye güvenilir ve düşük güç tüketimiyle aktarılması önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Son dönemde ise bu ihtiyaca cevap verebilecek haberleşme teknolojilerinde önemli gelişmelere tanık oluyoruz. Bu gelişmelerin başında ise, LoRa, Sigfox, NB-IOT gibi, düşük bit […]

Isı Sayaçlarının Arıza ve Bakımlarına İlişkin Bilgilendirme

Sayın bina sakinleri/site sakinleri, Isınma giderler paylaşımı; 02 Mayıs 2007 tarihinde yayımlanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 14 Nisan 2008 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayımlanan ” Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında yapılmaktadır. Yönetmelik gereği ısı sayaçlarının okunup ısı giderlerinin paylaştırılması […]

Kalorimetre Nasıl Okunur?

Kalorimetre Nasıl Okunur? Kalorimetre nasıl okunur sorusuna verilecek en iyi cevap göz ile ekran üzerinden ve  M-BUS sistemi üzerinden otomatik olarak okunmasıdır. Bunun dışında göz ile okuma yöntemi de tercih edilebilir. Kalorimetreler dijital ölçüm cihazlarıdır ve üzerilerinden anlık olarak yapılan ısıl tüketim değerini gösteren bir ekran vardır. Bu ekrandan yapılan toplam tüketim izlenebilir. Isıl tüketim […]

Ultrasonik Kalorimetrelerin Çalışma Prensibi

Ultrasonik Kalorimetrelerin Çalışma Prensibi Ultrasonik Kalorimetrelerin Çalışma Prensibi mekanik kalorimetre ile benzerlik gösterir. Isıl tüketim hesabı aynı akış ölçümü ultrasoniktir. Merkezi ısıtma sistemine bağlı olan yerlerde ısıtma sistemlerinin denetlenmesi, kontrol edilmesi ve enerji tüketimlerinin tespit edilmesi kalorimetre adlı cihazlar tarafından sağlanmaktadır. Söz konusu bu kalorimetre cihazları hem hassas olmaları hem de uzun ömürlü pil durumları […]

Başa dön