Termostatik Vana – Isı Sayacı – Isı Payölçer

Her dairenin kullandığı ısı miktarı ölçülür. Tüketiciler “istedikleri gibi ısınır, ısındıkları kadar öderler.” Isı gider paylaşım sisteminin kazançları; tükettiğiniz kadar ödersiniz.

Kullanım alanında kimsenin olmadığı saatlerde ortam sıcaklığını ayarlamak mümkün olduğundan, tüketim miktarınızı otomatik olarak kontrol edebilir böylece daha az ısıtma enerjisi gideri ödersiniz.

“Termostatik vanalar” yalıtımlı binalarda sıcaklık dalgalanmalarını törpüleyip, mekân sıcaklığını sabit tutmaya yaradığı için, dolaylı olarak enerji tasarrufu sağlamaktadır.

Gider paylaşım sistemi; merkezi sistem ile ısınan binalarda ısı giderlerinin ölçüm cihazlarından okunan kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemlerdir. Bu sistemlerde sıcaklık kontrol ekipmanları (termostatik vanalar veya oda termostatları) ile ölçüm ekipmanları (ısı sayaçları veya ısı pay ölçer) kullanılmaktadır.

Termostatik Vana

Sıcaklık ayarlı termostatik vana, oda sıcaklığını otomatik olarak istenen seviyede tutar ve odanın fazla ısınmasını önler. Son yıllarda oda, yer, bazlı termostatlar ve sıcaklık bazlı radyatör vanaları piyasada kullanılmaktadır.

Isı pay ölçer;

  • Bağlı bulunduğu radyatörün ortama verdiği ısı miktarını hesaplayan ölçüm cihazıdır.
  • Isı Pay ölçerin ölçüm değeri, ölçülen radyatörün karakteristik sıcaklığının ve radyatör yüzeyi ile oda sıcaklığı arasındaki farkın (minimum 4K) değeridir.
  • Manipülasyon sensörleri ile hiçbir zaman dış müdahalelere izin vermez.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu gereği mevcut ve yeni yapılacak olan merkezi ısıtma sistemli binalarda gider paylaşım sisteminin tesis edilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Toplam ısıtma giderlerinin % 30’u ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır.

Çok kolonlu ısıtma sistemi hattına sahip mevcut binalarda ısı gider paylaşımında tesisatın yapısına bağlı olarak ısı pay ölçerler kullanılmaktadır. Tek kolonlu ısıtma sistemi hattına sahip yeni binalarda ise ısı gider paylaşımında ısı sayaçları (kalorimetreler) tercih edilmektedir.

Mevcut ve yeni binalarda, bağımsız bölümlerdeki mahal sıcaklıklarının asgari 15°C olarak ayarlanması için termostatik vanalar ve radyatör dönüş vanaları uygun şekilde tesis edilmelidir.

Beklenen verimliliğin sağlanabilmesi ve sistemin sağlıklı çalışabilmesi için;

  • Mevcut binaların öncelikle standartlara uygun olarak ısı yalıtımlı hale getirilmesi,
  • Isı merkezindeki kazan çıkışında değişken debili (frekans kontrollü) sirkülasyon pompası kullanılması, katlarda basınç vanalarının kullanılması, tavsiye edilmektedir.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve geçici 6 ncı maddesi gereğince 02.05.2012 tarihi itibarıyla mevcut binalarda ısı ölçüm ekipmanlarının kullanılmaya başlanmış olması ve ısıtma giderlerinin de ilgili Yönetmelik hükümlerine göre belirlenmesi gerekmektedir.

Söz konusu mevzuat hükümleri uyarınca bina yönetim kurulları, ısı gider paylaşım ekipmanlarının tesis edilmesi ile ısı ve sıhhî sıcak su giderlerinin tüketim ölçümlerinin yapılarak; yönetmeliğe uygun olarak bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasına yönelik iş ve işlemleri gerçekleştirir.

Isı gider paylaşımı, tüketimlere göre yapıldığı için adil bir paylaşım sağlamaktadır.

Isı ölçüm cihazları sayesinde ısı giderlerinin düzenli olarak ölçülmesi sağlanır ve ısı giderinin, %30’u bağımsız bölümlerin m2 ’leri oranında, %70’i ısı ölçüm cihazlarından okunan kullanım miktarları oranında bağımsız bölümlere paylaştırılır.

Merkezi sistemlerdeki ısınma konforu ile bireysel sistemlerin “ısındığın kadar öde” avantajı bir araya gelerek kullanıcılar açısından verimli ve daha düşük maliyetli bir ısınma imkânı ortaya çıkar.

Bağımsız bölüm kullanıcıları, her bir odanın ortam sıcaklığını kontrol edebilir.

Tüketimlerin ölçülebilir ve kontrol edilebilir olması, enerji ithalatı yapan ülkemizin bütçesine önemli oranda katkı sağlar.

Bina içinde ısıtma enerjisi dengesi sağlandığı için kazana yakın bağımsız bölümlerde çok ısınma uzak olan bağımsız bölümlerde ısınmama sorununu da ortadan kaldırır, daha konforlu bina işletmesi sağlar.

Kullanım alanında kimsenin bulunmadığı saatlerde ortam sıcaklığını ayarlamak mümkün olduğundan, tüketim miktarları minimuma indirilerek daha az yakıt bedeli ödenme imkânı elde edilmiş olur.

Katı yakıtlı sistemlerde kazanda ve tesisatta oluşabilecek basınç yükselmelerini tahliye edebilecek gerekli emniyet tedbirlerinin alınması çok önemlidir

Kaynak: https://www.sayacsepetim.com/blog/icerik/termostatik-vana-isi-sayaci-isi-payolcer

Termostatik Vana – Isı Sayacı – Isı Payölçer

Termostatik Vana – Isı Sayacı – Isı Payölçer” için bir görüş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön